حشره شناسی پزشکی

سوابق تحصیلی و شغلی مدیر وبلاگ

سوابق تحصيلي:

·         فارغ التحصيل از دبيرستان البرز تهران

·         فارغ التحصيل دوره کارداني بهداشت محيط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تهران

·         فارغ التحصيل دوره کارشناسي در حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تهران

·         فارغ التحصيل دوره کارشناسي ارشد در حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تهران

o        پايان نامه دوره کارشناسی ارشد بررسی فونستيک مگسهای اجساد ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کشور و پرورش آزمايشگاهی مگس گونه Chrysomya albiceps

·       دانشجوي کارشناسی ارشد مديريت MBA دانشگاه پيام نور تهران

دورههاوکارگاههاي آموزشي طي شده:

·         دوره سه ماهه کارآموزي پزشکي قانوني در سازمان پزشکي قانوني کشور

·         دوره آموزشي سه ماهه مديريت فني دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي سازمان ايرانگردي و جهانگردي

·         شرکت در پانزدهمين کنگره گياهپزشکي ايران و ارائه سخنراني تحت عنوان"بررسي فونستيک مگسهاي اجساد ارجاعي به سازمان پزشکي قانوني کشور و پرورش آزمايشگاهي مگس گونه Chrysomya albiceps"

·         شرکت در سمينار کشوري بهداشت محيط و حرفه اي به عنوان سخنران با عنوان "تاثير تغييرات آب و هوايي در گسترش بيماريهاي واگير"

·         شرکت در کارگاه آموزشي روشهاي مهندسي مبارزه با ناقلين

·         شرکت در کارگاه آموزشي اپيدميولوژي محيط

·         شرکت در کارگاه آموزشي کشوري امحاي ايمن سرنگها و سرسوزنهاي برنامه کشوريMR

·         First scientific applied conference on disinfectants and introduction of modern technologies, Tehran/Iran

·         شرکت در کارگاه کشوري برنامه ارتقا و تشديد بهداشت پرتوها

·         شرکت در کارگاه کشوري معرفي سيستمهاي بي خطر ساز پسماندهاي بيمارستاني

·         شرکت در همايش دو روزه آلودگي هوا و اثرات آن بر سلامت

·         شرکت در کارگاه آموزشي محاسبه بار ناشي از عوامل خطر مرتبط با آلودگي هوا(شاخص دالي)

·         شرکت در نخستين همايش توليد و مصرف مقواهاي بهداشتي براي بسته بندي مواد غذايي

·         شرکت در کارگاه آموزشي کاربرد بهينه موادگندزدا

·         شرکت در کارگاه آموزشي GIS

·         شرکت در کارگاه آموزشي آشنايي با مباني مطالعات کيفي

·         شرکت در کارگاه آموزشي مديريتي بهداشت کشاورزي

·         شرکت در دوره آموزشي اصول و فنون مستند سازي سيستم مديريت کيفيت براساس استاندارد ايزو 9001 در مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران

·         شرکت در دومين همايش پژوهشي کاربرد مطالعات بيوسيستماتيک جوندگان ايران دانشگاه فردوسي مشهد

·         Training Workshop on Methods in Measuring Health Inequity

  • طی دوره آموزشی کاربردی مهندسی فناوری اطلاعات پارک علم و فن آوری مرکز توسعه نوآوری و کارآفرینی دانشگاه تهران
  • Training course on "Work Measurement Know-How Transfer for Public Sector Offocoals" Asian Productivity Organization Experts 

 

سابقه کار و تدريس:

·         سرپرستي کارآموزي تابستاني دانشجويان رشته حشره شناسي پزشکي

·         مشاور اداره کنترل ناقلين، عوامل بيولوژيک و فضولات جامد

·         عضويت در کميته علمي همايش روز ملي و هفته اطلاع رساني بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان

·         عضويت در کميته آموزش مرکز سلامت محيط و کار

·         عضويت در کميته تحقيق و توسعه مرکز سلامت محيط و کار

·         عضويت در کميته کشوري کنترل ناقلين مرکز سلامت محيط وکار

·         مدرس کلاسهاي آموزشي ستاد ناحيه سبز شهرداري تهران با عنوان آشنايي با برنامه کنترل راتها در ديگر کشورهاي جهان 1381

·         مدرس کارگاه منطقه اي مديريت تلفيقي مبارزه با ناقلين بيماريها 1382

·         مدرس کارگاه منطقه اي تعمير و نگهداري دستگاههاي ترمال فاگ استان مرکزي1382

·         مدرس کارگاه منطقه اي تعمير و نگهداري دستگاههاي مه پاش ترمال فاگ استان گيلان 1382

·         مدرس کارگاه منطقه اي کاربرد بهينه دستگاههاي سمپاش(تعمير و نگهداري دستگاههاي مه پاش گرم) استان آذربايجان غربي 1382

·         مدرس کارگاه کشوري مديريت تلفيقي بيماريها 1383

·         مدرس کارگاه آموزشي منطقه اي تعمير و نگهداري دستگاههاي سمپاش استان خراسان رضوي 1383

·         مدرس سمينار و کارگاه آموزشي مبارزه با حشرات و جوندگان و کاربرد سموم قم 1383

·         مدرس کارگاه کشوري مديريت تلفيقي ناقلين بيماريها کاربرد روشهاي آلترناتيو استان فارس 1384

·         مدرس کارگاه آموزشي مديريت تلفيقي بيماريها مبارزه با جوندگان تهران 1386

·         مدرس کارگاه آموزشي انفلوانزاي فوق حاد پرندگان قزوين 1386

·         مدرس کارگاه آموزشي مديريت سلامت در بلاياي طبيعي و حوادث غير مترقبه قزوين 1387

·         مدرس کارگاه آشنايي با روشهاي صحيح مبارزه با حشرات و جوندگان از طرق شيميايي و غير شيميايي گيلان 1387

·         مدرس کارگاه آموزشي کشوري روشهاي نظارت بر برنامه هاي مبارزه با جوندگان

تقدير نامه ها:

·         اخذ تقديرنامه از فرماندهي بهداري ناحيه انتظامي تهران بزرگ بواسطه جديت در انجام امور محوله 1375

·         اخذ تقديرنامه به عنوان همکار طرح پژوهشي بررسي اثرات آلودگي هوا در سلامت از طرف معاون محترم وقت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 1384

·         اخذ تقدير نامه به واسطه تلاش، هماهنگي و پيگيري هاي ارزشمند در برگزاري روز ملي و هفته ملي اطلاع رساني مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين حيوان و انسان از رياست محترم مرکز مديريت بيماريهاي واگير 1384

·         اخذ تقدير نامه به واسطه تلاش و زحمات گرانقدر در تخفيف اثرات زلزله در دشت سيلاخور لرستان از رياست محترم وقت دانشگاه علوم پزشکي استان لرستان 1385

·         اخذ تقدير نامه به واسطه اجراي طرح استقرار و نگهداري سيستم مديريت سلامت در مدارس و رتبه بندي و اعطاي ستاره به مدارس کشور از معاون محترم وقت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 1386

·         اخذ تقدير نامه به واسطه همکاريهاي بي شائبه در برگزاري همايش روز جهاني هاري تهران 1387

·         اخذ تقديرنامه به واسطه جديت در برگزاري هشتمين نمايشگاه بين المللي محيط زيست تهران 1387

تاليفات و ترجمه ها

·         کتاب حشره شناسي و مرگ چاپ انتشارات دانشگاه علوم پزشکي تهران، 1381

·         کتاب "آشنايي با آفت کشها و تجهيزات کاربرد آنها" انتشار مرکز سلامت محيط وکار

·         Contributor of Newsletter of Regional Workshop on Updating National Strategies and Plans of Action On Workers' Health 2008

·          مقاله "ريز کپسول سازي تکنولوژي مدرن دهه 90" مجله دانشمند شماره پياپي 405 سال سي و پنجم صفحه 40 سال 1376

·         مقاله کاربردهای حشره شناسی در پزشکی قانونی مجله علمی پزشکی قانونی فصلنامه پزشکی قانونی شماره 19 صفحه 62 سال 1379

·         کتاب آشنايي با آفات بهداشتی و روشهای مبارزه با آنها برای کارشناسان بهداشت محيط انتشار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 1389

·  ترجمه كتاب راهبرد كنترل و كاهش مصرف دخانيات انتشار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 1389