حشره شناسی پزشکی

تاريخچه حشره شناسی پزشکی قانوني
نویسنده : مهرداد ضرابی - ساعت ۸:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
 

تاريخچه حشره شناسی پزشکی قانونی

تا سال 1235 ميلادی نمی توان کاربرد چندانی را برای علم حشره شناسی پزشکی قانونی يافت اما در عين حال شواهد مکتوبی در دست است که نشان می دهد پيشينيان بخصوص در تمدنهای باستانی بين النهرين، مصر، ايران، يونان بخوبی مگسها را می شناخته اند، با پديده متامورفوز در آ«ها آشنا بوده و به ارتباطشان با اجساد واقف بوده اند.مگشها برای پيشينيان آنقدر اهميت داشته اند که موضوع اساطير برخی از ملل و يا رب انوعی برای برخی ديگر باشند. شايد يکی از دلايلی که اجساد افراد مهم را در مصر باستان موميايي می کردند جلوگيری از رشد مگسها روی آنها باشد. نامگذاری برخی از گونه ها مثل Lucilia(Phaenicia) و Calliphora ريشه در بين النهرين باستان و زمان حمورابی و شايد حتی قديمتر در ميان فنقيان داشته باشد.

اولين سند مکتوب از کاربرد حشره شناسی پزشکی قانونی متعلق به سال 1235 ميلادی است. در آن زمان کتابی به قلم فردی به نام Sung tzu منتشر گرديد که در آن نويسنده با بيان داستانی به وضوح استفاده از مگسها را درکشف معمای جنايتی در ميان کشاورزان چينی نشان می دهد. اما در اواسط قرن نوزدهم در فرانسه بود که کاربردهای مدرن اين شاخه از دانش بشری شروع به گسترش پيدا کرد

در یادداشت بعدی تاریخ مدرن این علم را بررسی خواهیم کرد

 


 
comment نظرات ()