کشف گونه جدیدی از عنکبوتهای ببری

گونه جدیدی از عنکبوتهای ببری در شمال سری لانکا یافت شده است. این عنکبوت که به بزرگی صورت یک انسان است از انواع عنکبوتهای Tarantula بوده و Poecilotheria rajaeiنامیده شده است.رامیل نانایاکارا و همکارانش در مقاله ای که در مجله بریتانیایی انجمن تارانتولا انتشار داده اند اظهار داشته اند که برای اولین بار روستائیان نمونه ای کشته شده از این گونه را به آنها نشان داده اند و از آن موقع تاکنون جستجوهای فراوان در شکافهای موجود در تنه درختان و زیر کنده های جنگلهای شمال سری لانکا موجب یافت شدن یک ماده بالغ و تعداد زیادی عنکبوت جوان شده است. بررسی های بیشتر روی نمونه های یافت شده نشان داد که علامات موجود روی بدن و نیز دیگر اختلافات مهم مشاهده شده به صورتی است که نمی توان این نمونه ها را مشابه هیچیک از گونه های شناخته شده تلقی نمود و باید آن را گونه جدیدی دانست.  آنها همچنین اضافه کرده اند که نام این گونه را به افتخار آقای Puraja بازرس پلیسی که کمک شایان توجهی در یافتن این گونه نموده است به نام Poecilotheria rajaei نامگذاری نموده اند.

عنکبوتهای ببری نوعاً در سوراخهای موجود بر تنه درختان و زیر سنگها و در فصل بارانهای موسمی در داخل مساکن انسانی نزدیک به جنگلها یافت می شوند. گونه Poecilotheria تنها در هندوستان و سری لانکا زندگی می کند و دارای علاماتی رنگین روی بدن خود است بعلاوه از اندازه و سرعت قابل تجهی برخوردار است به صورتی که مارهای کوچک و جوندگان را با استفاده از سرعت خارق العاده و سم خود شکار می کنند. از دست رفتن زیستگاههای مطلوب این جنس از عنکبوتیان موجب شده است گونه های متعددی از آنها در معرض خطر نابودی قرار بگیرند

/ 0 نظر / 56 بازدید