نقش بوی بدن در جذب پشه ها

By Indo Asian News Service, IANS

Oct 02, 2011 at 10:55

پشه های ماده ناقل بیماریهای تب زرد، تب دانگ و مالاریا تحت تاثیر CO2و بوی متصاعد شده از بدن میزبان انسانی به سمت آن جلب می شوند. آزمایشات انجام گرفته توسط دو حشره شناس در دانشگاه کالیفرنیا (ریورساید) نشان داده است که چگونه پشه ماده آئدس اجیپتی ناقل تب زرد و تب دانگ به بوی بدن انسان و دی اکسید کربن ناشی از بازدم تنفسی واکنش نشان می دهد.

براساس مقاله منتشره در مجله زیست شناسی تجربی دی اکسید کربن بازدم بدواً موجب می گردد که پشه ها جذب میزبان شوند و سپس با دنبال کردن بوی بدن روی بدن میزبان بنشینند. بیانیه دانشگاه تصریح می کند که یافته های دکتر رینگ کارد استاد حشره شناسی دانشگاه کالیفرنیا(ریورساید) و تیون دکر دانشجوی سابق تحصیلات تکمیلی در آزمایشگاه Carde می تواند دانشمندان را به چگونگی استفاده از این محرکها برای به دام انداختن پشه ها رهنمون گردد.

تب زرد یک بیماری ویروسی است که همه ساله در ساسر دنیا 30 هزار نفر را به کشتن می دهد. تب دانگ نیز همه ساله 100-50 میلیون نفر را آلوده می کند که از این میان موجب بستری شدن 500 هزار نفر و کشته شدن یک میلیون و دویست و پنجاه هزار نفر می گردد.

کارده می گوید: " رسپتورهای دی اکسید کربن در پشه ها این امکان را به وجود می آورند که به کمترین مقدار گاز موجود نیز واکنش نشان دهند. کربن دی اکسید به تنهایی می تواند موجب جلب پشه ها شود و در این خصوص نیازی به حضور سایر محرکها نیست اما بوی یدن زمانی اهمیت می یابد که پشه نزدیک میزبان است و قصد دارد محل گزش را انتخاب کند. افزون بر این میزان حساسیت پشه ها به بوی بدن میزبان با احساس CO2حاصل از بازدم بین 5 تا 25 برابر افزایش می یابد."

/ 0 نظر / 47 بازدید