حشره شناسی پزشکی قانوني

حشره شناسی قانونی تا چه حد متنوع است؟

کاربردهای حشره شناسی قانونی بسيار متنوع است مثلا با استفاده از آن می توان در مواردی به بدرفتاری با فرزندان يا بی توجهی به سالمندان پی برد. موارد منتشر شده نشان می دهد که در دنيای غرب معدودی از والدين از نيش زنبورها برای تنبيه بچه ها استفاده می کنند. استفاده از شواهد حشره شناسی می تواند موارد بی توجهی و نقص در پرستاری از زخمهای موجود در بدن افراد مسن را مشخص سازد. ضمن اينکه گزارشاتی وجود دارد دال بر اينکه علت برخی از سوانح مربوط به اتومبيلهای تک سرنشين می تواند در اثر گزش زنبور باشد اين در حالی است که بدون استفاده از حشره شناسی قانونی هرگز نمی توان خطا کار را در اين موارد مشخص ساخت. کاربردهای اشاره شده همراه با بسياری از توانايي هايي که در اين نوشتار بدانها اشاره نشده است همگی گستردگی اين علم و توانايي متخصصان اين رشته را در جنبه های مختلف جرم شناسی نشان داده و اين نکته خود اهميت پرداختن به اين موضوع را می نماياند. با بکارگيری اين علم گسترده و بالفعل درآوردن توانايي های بالقوه آن می توان به احقاق حقوق مظلومان و دادستانی از ظالمان و خطاکاران پرداخت.

حشره شناسی پزشکی قانونی چيست؟

اين شاخه از حشره شناسی قانونی به بررسی وجود بندپايان در وقايعی می پردازد که معمولا شامل جناياتی خشونت بار مثل قتل، تجاوز يا اقدام به خودکشی است. همچنين به بررسی نقش حشرات در خشونتهای ديگری مثل تنبيهات بدنی و سوء رفتار می پردازد و نيز کاربردهای مهمی در رديابی مبدا کالاهای قاچاق دارد. با عنايت به کاربردهای اين رشته می توان نام کاملتر "حشره شناسی قانونی در پزشکی جنايي" را بدان اطلاق نمود

/ 2 نظر / 26 بازدید
صادق

سلام در وبلاگتان مطالب خوبی در با اثر مواد شميايی بر حشرات نوشته ايد اميدوارم که موفق باشيد . اگر مايل يه تبادل لينک می باشيد با ديدن وبلاگ گروهی ما به ما ميل بزنيد با تشکر از شما .