کاربردهای حشره شناسی پزشکی قانونی

PMIمخفف عبارت Post Mortem Intervalاست که به " فاصله زمانی سپری شده از مرگ" قابل ترجمه است و بيانگر فاصله زمانی ميان حدوث مرگ تا کشف جسد متوفی است. اين اصطلاح مختص حشره شناسی قانونی نيست بلکه اصطلاحی است عام در مجموعه علوم فارنسيک و اساساً محاسبه اين دوره زمانی از جمله دلايل اصلی بنيانگزاری علوم فارنسيک و بويژه پزشکی قانونی است. در پزشکی قانونی اساس تخمين PMI فعل و انفعالاتی است که پس از مرگ در جسد بوقوع می پيوندد. اين فعل وانفعالات آلی منتج از تغييراتی فيزيکی، شيميايي و فيزيولوژيکی و ميکروبی در جسد است که موجب استقرار پديده های زودرس و ديررس نعشی می شود. بروز اين پديده ها مراحلی را به نسبت گذشت زمان بوجود می آورد که در جداولی مثل جدول ويبر و جدول دورژی خلاصه شده اند. پزشکان قانونی با تعيين مرحله فساد جسد و مطابقت آن با اين جداول قادر به تخمين "زمان سپری شده از مرگ" هستند.

اصلی ترين کمک حشره شناسان قانونی در در مراحل تحقيقات قانونی در مورد مرگ تخمين همين "زمان سپری شده از مرگ" (PMI) است. تخمين صحيح PMI اهميت قابل توجهی در هر مورد از قتل دارد چرا که تعيين درست اين فاصله زمانی موجب محدود تر شدن تعداد مظنونان می شود همچنين می توان با مراجعه به اسامی و مشخصات افراد مفقود شده در خلال اين دوره هويت متوفی را تعيين نمود. حشره شناسان با در نظر گرفتن مفروضاتی PMI را تخمين می زنند به اين ترتيب در صورت وجود هر گونه خطا يا اختلاف در اين مفروضات صحت تخمين دچار نقصان خواهد شد. در حشره شناسی پزشکی قانونی PMI مجموعه ای از فاصله زمانی حداقل و حداکثر ميان وقوع مرگ تا کشف جسد است. حداکثر فاصله زمانی از گونه های حشرات موجود و "پنجره های" آب و هوايي مناسب برای فعاليت آنها مشخص می شود

استفاده از مطالب مندرج در اين نوشتار صرفاً با قيد منبع مجاز است

/ 2 نظر / 53 بازدید
سحر

سلام آقای ضرابی.خسته نباشين؛من منتظر مطالب جديد شما هستم.

سحر

ترانه - امروز چه روزی است؟ - ما خود تمامی روزهاییم ای دوست ما خود زندگی ایم به تمامی ،ای یار، یکدیگر را دوست می داریم و زندگی می کنیم زندگی می کنیم و یکدیگر را دوست می داریم و نمی دانیم زندگی چیست و نمی دانیم روز چیست و نمی دانیم عشق چیست. بروزم.