کتاب عنکبوتیان و حشرات شهری

 

کتاب عنکبوتيان و حشرات شهري، کتاب دستي حشره شناسي شهري نوشته ويليام اچ رابينسون توسط انتشارات دانشگاه کمبريج در 472 صفحه در قطع وزيري و با جلد سخت در سال 2005 ميلادي به چاپ رسيده است. نويسنده از جمله متخصصان به نام حشره شناسي شهري است و به تصريح متن معرفي کوتاهي که در پشت جلد کتاب به چاپ رسيده از جمله متخصصاني است که در زمينه استراتژي هاي مورد استفاده در کنترل بندپايان شهري صاحب نظر است. اين کتاب مجموعه اي است يکتا از اطلاعاتي در مورد بندپايان شايع در مناطق شهري. در پيشگفتار اين کتاب نوشته شده است:

هوگو هاريتاگ، آرنولد ماليس، جيمز آر بوسوين، والتر ابلينگ، جان گروزي زيس، فيليپ هادينگتون، کازومو ياسوتومي و کنجي اوميا

در زمان خود و در آن قسمت از جهان که متعلق به آنها بوده است در کتابهاي درسي و کتابهاي دستي اطلاعات لازم در مورد بيولوژي و کنترل آفات بهداشتي و خانگي و ساختماني را گرد هم آورده اند. تلاش آنها در جمع آوري و تلخيص اين اطلاعات و ارائه مشاهدات و تجربيات عملي شان خدمات بسياري را به حشره شناسان و متخصصان کنترل افات در سراسر جهان نموده که مورد تقدير فراوان قرار گرفته است.

به اين ترتيب اينگونه مستفاد مي شود که اين مجموعه بر پايه بنيانهايي تهيه شده است که نويسندگان موصوف بنا نهاده اند در واقع اين کتاب در پاسخ به تغيير ديسيپلين حشره شناسي شهري از يک نظام مبتني بر تحقيقات و مبادله اطلاعات محلي به نظامي نشات گرفته از تحقيقات و همکاري هاي بين المللي تاليف گرديده است زيرا تصور بر اين بوده که دانشجويان دنياي مدرن و حشره شناسان محقق نيازمند در دسترس داشتن اطلاعات و داشتن درکي پايه اي از طيف وسيعي از حشرات و ديگر بندپايان هستند. لذا تکستي مرجع، دقيق و قابل استفاده در زمينه حشرات و ديگر بندپايان شهري داراي اهميت از نظر بهداشت عمومي فراهم آمده است. البته نويسنده کتاب به محدوديت کار خود نيز واقف بوده است محدوديتهايي که او را تا حدي از انگيزه اصلي تاليف اين کتاب دور ساخته است اما با همه اينها اطلاعات ارائه شده بسيار قابل توجه و قابل اتکا بوده و مواردي مطرح مي شوند که در ساير منابع به چشم نمي خورند.

ساختار اصلي کتاب در سه قسمت طراحي شده است در قسمت اول کلياتي در مورد حشره شناسي شهري ارائه شده است ازجمله در مورد انواع اکوسيستمها خصوصا اکوسيستم شهري و وضعيت آفات و کنترل آنها. در بخش دوم راسته هاي مختلف حشرات بر حسب حروف الفبا و نه بر اساس فيلوژني معرفي شده اند و در بخش سوم اطلاعات ارائه شده تکميل گرديده و در خصوص ساير بندپايان شايع در محيط شهري مطالبي ارزشمند ارائه شده است.

 

/ 0 نظر / 48 بازدید