سمی جديد برای مبارزه باملخها

در این مقاله  سمی بیولوژیکی که می تواند برای مبارزه با ملخها مورد استفاده قرار گیرد مورد بررسی قرار می گیرد. البته با همه مزایایی که استفاده از این سم دارد دارای محدودیتهایی در کاربرد نیز هست البته این سم برای استفاده کاملا ایمن است و بر انسان و بسیاری از جانداران دیگر اثرات سمی در بر ندارد.

برای دریافت فایل کلیک کنید

/ 0 نظر / 47 بازدید