انتشار کتاب شیوه های مقابله محیطی با انفلوانزای فوق حاد پرندگان

کتاب شیوه های مقابله محیطی با انفلوانزای فوق حاد پرندگان که مجموعه ای شامل دستورالعملهای اجرایی و مطالب علمی مرتبط با انفلوانزای پرندگان است توسط مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انتشار یافت این کتاب در آینده نزدیک در اختیار معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور قرار خواهد گرفت

/ 0 نظر / 3 بازدید