مگسهای میوه توان تطابق با گرمایش زمین را ندارند

بسیاری از گونه های مگس میوه توان تطابق با افزایش جهانی دما را ندارند و به همین دلیل در آینده نزدیک در شرف انقراض قرار خواهند گرفت. به گزارش Proceedings of the National Academy of Sciencesدانشمندان دانشگاه موناش، دانشگاه ملبورن و همکاران دانمارکی آنها نشان داده اند که بسیاری از گونه های مگس میوه با مانعی تکاملی مواجه شده اند که بواسطه آن نمی توانند به سادگی خود را با افزایش دمای ناشی از تغییرات جهانی آب و هوایی سازگار نمایند.

دکتر ونسا کلرمن از دانشکده علوم زیست شناسی دانشگاه موناش اظهار می دارد که در قرن آینده میانگین دمای سالانه در جهان 3 درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت. دکتر کلرمن می افزاید:    "براساس یافته های ما این افزایش موجب تهدید بزرگی برای تنوع زیستی خواهد بود بخصوص برای مگسهای درزوفیلا (مگس میوه) که بیشتر در معرض تاثیر قرار خواهند گرفت."

با بررسی نزدیک به 100 گونه از مگسهای میوه از سراسر جهان محققان نشان دادند که برخی از گونه های این مگسها به حداکثر دما و رطوبت محیط خود تطابق یافته اند و در حال حاضر انعطاف خیلی کمی برای تغییر سطح مقاومت خود به حرارت دارند و به نظر می رسد که نمی توانند در برابر افزایش دما در آینده مقاومت کنند. برخی از شاخه های فیلوژنیک دروزوفیلا توان مقاومت در برابر گرمای شدید را دارند اما سایر شاخه ها فاقد این توانایی هستند حتی اگر گونه های مناطق سردسیر را در یک محیط گرمتر پرورش دهیم تحمل دمایی آنها تغییر چندان مهمی نخواهد کرد. دکتر کلرمن می گوید: " مسئله اینجاست که تنها شمار اندکی از گونه ها به محیط خیلی گرم سازگار شده اند و بسیاری از گونه ها این وضعیت را ندارند. تغییر یکباره این وضعیت وقتی متعلق به یک شاخه فیلوژنی باشی دشوار است." وی اضافه می کند: " اگر گونه ای فقط بتواند دمای تا 36 درجه سانتی گراد را تحمل کند و دمای هوا هم 36 درجه باشد حتی یک درجه افزایش در دما می تواند آن گونه را در خطر انقراض قرار دهد."

به این ترتیب محققان به شناسایی گونه های در معرض خطر پرداخته اند و دریافته اند که بسیاری از گونه های گرمسیری و گونه هایی که در عرض های جغرافیایی میانه زندگی می کنند در این دسته قرار دارند.

دکتر کلرمن در پایان می گوید: " بدون تطابق سریع که هم اکنون غیر محتمل به نظر می رسد بسیاری از گونه ها حتی با یک تغییر ناچیز در دما از میان خواهند رفت." 

/ 0 نظر / 17 بازدید