چشم حشرات چه رنگهایی را می بیند

لندن 16 دسامبر 2010

محققان امپریال کالج و دانشگاه کوئین مری لندن بانک اطلاعاتی با نام the Floral Reflectance Database (FReD)  طراحی کرده اند که با استفاده از آن می توان دریافت که چشم حشرات گرده افشان چگونه می بیند. مکانیسم تکامل بینایی در این حشرات با آنچه که درانسان به وقوع پیوسته متفاوت است. این حشرات رنگهایی را در طیف فرابنفش درک می کنند که سیستم بینایی ما از مشاهده آنها عاجزاست به همین دلیل آنچه که ما می بینیم متفاوت از آن چیزی است که سایر جانوران از دنیا در می یابند.

در این تحقیق که به وسیله پروفسور لارس چیتکا راهبری شده داده های حاصل از انعکاس طیفی بیش از 2000 گونه گیاهی جمع آوری شده است. این اطلاعات اثبات می کنند که تغییر رنگ گیاهان با گذشت زمان وسیله ای است برای ارتباط با حشرات گرده افشان.

شیوه کار به این ترتیب است که به نمونه گیاه مورد مطالعه نوری تابانده شده، سپس با استفاده از یک اسپکتروفتومتر نور بازتابیده از گیاه را در طول موجهای مختلف مورد اندازه گیری قرار میدهند. آنگاه داده ها  در  بانک اطلاعاتی MYSQL ذخیره سازی می شود.

این اطلاعات از طریق وبسایت پروژه قابل دسترسی است. به منظور تسهیل دسترسی امکانات لازم برای همخوانی سایت با برازر های مختلفی چون نت اسکیپ، اینترنت اکسپلورر و فایر فاکس در نظر گرفته شده است. البته به کاربران توصیه می شود از برازر موتزیلا فایر فاکس استفاده نمایند. به همین منظور امکانات داون لود این برازر به صورت رایگان از طریق سایت پروژه فراهم آمده است. همچنین گفتنی است کاربران اپرا و سافاری ممکن است در برخی قسمتهای سایت با مشکل مواجه شوند.

عکس فوق تصویر گیاه Sanvitalia procumbens است که با استفاده از فیلتر فرابنفش گرفته شده و بیانگر رنگهایی است که چشم ما از مشاهده آن ناتوان است.

/ 0 نظر / 3 بازدید